Spildevand og slam (Rensningsanlæg)

Når opgaven er håndtering af spildevand og slam, er Aquagain klar til at levere vigtig viden og solid erfaring med design og konstruktion, fremstilling og montering, samt servicering af effektive og miljørigtige anlæg.

Kernekompetencer:

  • Spildevandsrensning
  • Slambehandling

Kunderne er kommunale- og industrielle virksomheder i ind- og udland, som har høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed, dokumentation og service.

Mere end 1000 leverede anlæg og opsamlet viden siden 1956 gør at Aquagain er en sikker samarbejdspartner.

Aquagain påtager sig gerne ansvaret for en samlet entreprise, gennem dannelse af ekspertkonsortier med anerkendte samarbejdspartnere indenfor de fagområder, der skal indgå i det samlede projekt.

Læs mere om: