Aquagain Løbet i Brørup 2016

Den 4. september 2016 kl. 10:00 starter løbet for hele familien. Mød op på virksomhedens adresse, Vælding Bjergvej 4 – 6650 Brørup, ta familie og venner med, da der er løbe- og gå udfordringer der matcher alles behov og formåen.

NewsNyhed

Indvielse af Frederikssund renseanlæg efter modernisering

Aquagain har forestået smede- og maskinentreprisen på Frederikssund renseanlæg, hvor der er installeret nyt kompaktanlæg med proces- og ARP tanke (Aktiv Returslam Proces).

NewsNyhed

Aquagain er blevet medlem af brancheforeningen Dansk Miljøteknologi

Med dette medlemskab føler vi os godt informeret og vi føler os meget stærkt repræsenteret i forhold til de politiske dagsordner osv. Samtidigt håber vi på et solidt netværk med muligheder for kvalificeret sparring.

NewsNyhed

Ny vandstråleskæremaskine

Aquagain får leveret og installeret en ny vandstråleskæremaskine d. 1. juli 2016. Det betyder, at vores fleksibilitet ift. vores projekter øges, hvortil vi også fremadrettet vil kunne tilbyde skæring til kunder som måtte have sådanne behovs.

NewsNyhed

STF's årsmøde 2016 – 10. juni på Hedensted renseanlæg

Vi udstiller som sædvanligt på årsmødet, fredag d. 10. juni, denne gang ved hos Hedensted Spildevand, Ørumvej 48, 8721 Daugaard.

NewsNyhed

Ny afdeling og ny afdelingschef - Aquagain har etableret sig permanent i Norge

I forlængelse til Aquagains strategiske planer i forbindelse til det norske marked, er der nu etableret en permanent afdeling i Oslo. Den daglige ledelse af afdelingen vil blive varetaget af Lars Buer

NewsNyhed

Serieproduktion – 150 tons bearbejdet stål leveret til tiden

Aquagain har netop leveret en serie af 100 stk. elementslæder for vejtransport af betonelementer til byggeriet. Ordren er leveret til Danmarks største transportvirksomhed inden for vejtransport. Og ordren er gennemført på 50 arbejdsdage, efter layout og endeligt fastlagt design er foretaget i samarbejde med kunden, dennes ønsker og krav.

NewsNyhed

BIG SIZE – Skaktpumperør

Aquagain leverer 5 stk. rustfrie skaktpumperør til pumpeleverandøren for klimaprojektet sluse- og pumpeanlæg ved Omløbsåen i Vejle Midtby.

NewsNyhed

Stål til industrien - stål til tiden

Aquagain har netop leveret en serie af elementslæder for transport af betonelementer til byggesektoren. Elementslæderne er designet i samarbejde med kunden og dennes ønsker hertil. Derudover er emnerne fremstillet i en høj ensartet kvalitet og selvfølgeligt leveret til tiden.

NewsNyhed

Vores høje kvalitet er nu synligt

Aquagain deltagere i større og større samt mere komplekse projekter, både nationalt og internationalt. Dette betyder, at kravene til egenkontrol aldrig har været mere essentiel end nu. Derfor foretages der inspektion og kontrol af alle emner der indgår i et projekt, hvortil emnerne nu også mærkes med producentnavn, svejsers initialer og initialer på den person som har foretaget kontrollen af emnet, samt emnets varenummer (identifikationsnummer).

NewsNyhed

Nye kræfter til vores design og konstruktionsafdeling

Eva V. Wollesen er i marts 2016 ansat som teknisk designer. Eva er uddannet som teknisk designer tilbage i 2007, og har i perioden frem til nu arbejdet ved flere anerkendte virksomheder, eksempelvis Rambøll Olie og Gas, Hydropower og MacArtney. Derudover har Eva også arbejdet som lærer for kommende tekniske designerer.

NewsNyhed

Norge | Aquagain udstiller i Oslo d. 19. - 21. april 2016

Aquagain udstiller på messen, Miljø & Teknikk 2016 (d. 19. - 21. april), Telenor Arena, Fornebu - Oslo. Mød os på messen, stand-nr. 135

NewsNyhed

Irland – kraftigt trykbærende anlæg | testet til 48 bar

Aquagain har deltaget i udvikling, forestået fremstilling og installationen i Irland. Procesenheden leveres konstruktionstestet iht. gældende regler og lovgivning inden for trykbærende udstyr, inkl. CE-mærkning og dertilhørende bagvedliggende dokumentation.

NewsNyhed

Grindsted renseanlæg - beluftningsentreprise

Aquagain har installeret komplet ny beluftning på Grindsted renseanlæg for Billund Vand A/S. Til opgaven, er der benyttet den nyudviklede JetFlex SD strip diffuser (SD Serie) fra Jäger Umwelt-Technik GmbH.

NewsNyhed

Mini - procesenhed | biogas

Aquagain har netop færdiggjort endnu en mini-procecenhed for levering til en international udvikler af procesudstyr for biogasområdet.

NewsNyhed

Eneforhandler af diffusere fra Jäger Umwelt-Technik GmbH

Aquagain har efter mere end et årti's samarbejder med diffuserfabrikanten Jäger Umwelt-Technik GmbH i Tyskland, hvor deres produkter har indgået i et utal af projekter, nu indgået et tættere samarbejde ved, at Aquagain nu er hoved- og eneforhandler i Danmark og norge af deres enestående program af diffusere.

NewsNyhed

Norge - udvidelse af Monserud renseanlæg

Aquagain har netop afsluttet arbejderne i forbindelse med udvidelsen af Monserud renseanlæg for Ringerike Kommune.

NewsNyhed

Fredericia Spildevand og Energi A/S - ny flashtank 35.000 L

Aquagain har designet, fremstillet og installeret en ny 35.000 liters flashtank til et termisk hydrolyseanlæg på Fredericia renseanlæg for Fredericia Spildevand og Energi A/S

NewsNyhed

Skagen renseanlæg - beluftningsentreprise

Aquagain har installeret komplet ny beluftning på Skagen renseanlæg for Frederikshavn Forsyning A/S.

NewsNyhed

Engmosen renseanlæg - renovering

Aquagain har deltaget i renoveringen af Engmosen renseanlæg for Guldborgsund Forsyning A/S i samarbejde med dansk entreprenør.

NewsNyhed

Horslunde renseanlæg - udbygning

Aquagain har deltaget i udbygningen af Horslunde renseanlæg (etape 2) for Lolland Forsyning A/S. Smedeentreprisen har bl.a. indeholdt procestank, efterklaringstank samt diverse brønde samt bygværker mv.

NewsNyhed

Slamkøler - transportør

Aquagain har deltaget i udviklingen af en båndtransportør for køling af slam. Ordren er gennemført for en af vendens førende udviklere af systemer for proceshåndtering af slam.

NewsNyhed

Ny stålsat projektleder

Annitta Olsen er ansat som projektleder primo 2016. Hun kommer med en solid ballast, bl.a. med en baggrund som uddannet maskinarbejder og derefter maskintekniker med speciale i hhv. driftsteknik og konstruktion.

NewsNyhed

Endnu en stærk medarbejder med et kvikt hoved

I takt med en øget forespørgsel på virksomhedens produkter og ydelser har vi netop tilført vores salgsafdeling endnu et kvikt hoved, ved ansættelsen af Laila Zenia Munk pr. d. 1. oktober 2015. Laila vil som teknisk sælger, altid være imødekommende og behjælpelig.

NewsNyhed

  1 2 3 4