Slambehandling i Skanderborg

Etableringen af ny slambehandling på Skanderborg renseanlæg er historien om godt samarbejde og respekt for hinandens faglighed.

Bygherre har selv koordineret projektet, og hos Aquagain har vi kun ros til overs for projektstyringen og de gode og effektive beslutninger igennem hele projektet. 

Projektet indebar en forlængelse af den eksisterende bygning, hvor den begrænsede loftshøjde viste sig at blive en udfordring;

Installationen af en ny traverskran blev kompliceret pga. den snævre plads. I god dialog med Baytech fandt vi den helt rigtige løsning.

Aquagains entreprise bestod af demontering af eksisterende udstyr, etablering af midlertidig afvanding, installation af to nye dekantere, levering og montering af slampumper med tilhørende rørsystem inkl. diverse ventiler og flowmålere, slamsnegl, rejektvandspotter og -rør, polymerbuffertank inkl. rørsystem, tekniskvand til maskiner, traverskran og trapper.