Renovering af forklaringstank på Stegholt renseanlæg

I efteråret renoverede Aquagain forklaringstanken på Stegholt renseanlæg, der hører under Arwos i Aabenraa kommune.

Maskinudstyr i tanken er fornyet med et DN 600 indløbsrør og en 11,5 m syrefast gangbro. Den eksisterende slamskraber, blev monteret på den nye bro.

Stegholt renseanlæg har planer om, at forklaringstanken på sigt skal overdækkes, hvilket Aquagain har taget højde for i materialevalg og efterbehandling af komponenter.

 En overdækning vil medføre et mere aggressivt miljø, der kræver særlige bestandige materialer.

Derfor er hele gangbroen og plader til centerlejet produceret i syrefast AISI 316 stål. Slæberingssæt er leveret med IP 65 plast indkapsling. Riste i broen er i glasfiber og centerleje, gearmotor, efterløberleje og fælge er leveret i epoxymalet stål.

Materialevalg og efterbehandling garanterer renseanlægget en holdbar løsning også efter overdækningen monteres.