Aquagainprojekt får stor opmærksomhed i Norge

Et ambitiøst projekt i Norge skaber opmærksomhed; Aquagain har hjulpet selskabet MIRA med at etablere nyt kalkbehandlingsanlæg.

Kalkslamanlægget får leveret såvel ekstern slam fra andre rensningsanlæg, som slam fra intern produktion.

Når slammet bliver blandet med kalk, sker en kemisk reaktion og slammet opnår en temperatur på min. 65 grader, hvilket stabiliserer og hygiejniserer slammet inden det anvendes på landbrugsarealer.

Aquagain har leveret kalksilo, tragt til ekstern slammodtagelse, sneglesystem, kalkslamblander og el-kabinettet til overstående udstyr inkl. styring, er også leveret af Aquagain.

Vi har stået for tegningsfremstilling, smedemontage on site, samt koordinering med eksterne leverandører og endelig indkøring.

Projektet har fået en del opmærksomhed i Norge.