Stort projekt i Norge tæt på afslutning

Aquagain og vores samarbejdspartnere er i skrivende stund godt i gang med indkøringen af Monserud Renseanlæg - et helt nyt og stort rensningsanlæg i Hønefoss tæt på Oslo.

Udover en lang række større og mindre projekter er dette det andet komplette renseanlæg, vi har været involveret i i Norge.  

I Hønefoss forventer man en stor befolkningstilvækst grundet beliggenheden tæt på Oslo, hvor befolkningstætheden får folk til at søge til mindre byer i bekvem afstand til hovedstaden.

Derfor har man valgt at bygge et helt nyt rensningsanlæg med nyere teknologi og større kapacitet, som erstatning for det eksisterende mindre og nedslidte anlæg.

Aquagain har haft et rigtigt godt samarbejde med både bygherre, rådgivere og øvrige involverede i projektet. Aquagains leverance har bestået i procesudstyr, ventiler, rør, pumper, flowmålere og montage. Bygherre er, med rette, glade for og stolte af deres nye anlæg.