Søllested renseanlæg afleveret trods COVID-19

Op til sommerferien afsluttede Aquagain 2. etape af ombygningen af Søllested renseanlæg.

Gennem hele projektet har der været god kommunikation med bygherre og rådgiver og fortrinligt samarbejdet med jord- og betonentreprenør og elektriker, hvilket betyder bygværker og aftaler er overholdt og leveret til tiden på trods af en afsluttende byggeperiode med de udfordringer Covid-19 har budt på.

Aquagains del af projektet på Søllested renseanlæg har omfattet ny proces- og efterklaringstank, sparebassin, udløbs- og overløbsbygværk, pumpekælder og blæserum.

Aquagain har stået for levering og montering af bl.a. komplet beluftningsudstyr inkl. blæsere og diffusorere, komplet slamskraberbro med render og indløbsrør, omrøringsudstyr med gangbroer og hejseudstyr samt dæksler, pumper, ventiler, flowmålere og rørsystemer.