Indvielse af Frederikssund renseanlæg efter modernisering

Aquagain har forestået smede- og maskinentreprisen på Frederikssund renseanlæg, hvor der er installeret nyt kompaktanlæg med proces- og ARP tanke (Aktiv Returslam Proces).

Der er bl.a. installeret komplet bundbeluftning i 6 meters dybde, hvorved der opnås den mest energieffektive beluftning af spildevandet. Derudover ARP tanke, der medvirker til en mere effektiv rensning af spildevandet. Dertil er pumperum og dertilhørende arbejder ligeledes leveret og installeret.

*Billederne er fra indvielsen d. 15. juni 2016