Fredericia Spildevand og Energi A/S - ny flashtank 35.000 L

Aquagain har designet, fremstillet og installeret en ny 35.000 liters flashtank til et termisk hydrolyseanlæg på Fredericia renseanlæg for Fredericia Spildevand og Energi A/S

Flashtanken er fremstillet i duplex stål W 1.4462 og efterfølgende isoleret. Den er designet til et arbejdstryk på 3,0 bar, og der er foretaget diverse relevante kontroller og tests med dertilhørende dokumentation ift. CE-mærkning af trykbærende udstyr.

 

Aquagain er i besiddelse af stor erfaring og relevante kompetencer ift. design og fremstilling af trykbærende udstyr. herunder, egen teknisk afdeling, kompetente fagfolk med relevante svejsecertifikater samt dertilhørende WPS'er og WPQR