Aquagain har deltaget i fremtidens renseanlæg på det energiproducerende Egaa renseanlæg ved Aarhus Vand A/S

Aquagain har deltaget ved ombygningen af Egaa renseanlæg, til at blive både selvforsynende med energi og derudover levere grøn energi til aarhusianerne i form af fjernvarme og strøm.

Aquagain har forestået diverse rustfrie- og PE-rørpakker inkl. design, fremstilling og montering, samt komplet beluftningsenheder til Demon-tank-systemet.

Projektets mål:

-Udbygningen af Egaa renseanlæg skal bidrage med at opnå en el-produktion, der er 50 % større end elforbruget (150 % egenforsyningsgrad).

-Produktionen af overskudsvarme fra gasmotoranlægget skal tilsluttes de eksisterende fjernvarme forsyningsledninger fra Studstrupværket.