Overflatebehandling

Overflatebehandling og finish er ikke gratis
… og er ofte spesifisert på bakgrunn av vaner og ikke etter nøye overveielse. Når rustfritt stål bearbeides, bryter dette ned det beskyttende overflatelaget. Dette betyr at områdene rundt f.eks. sveisesømmer og skjærekanter kan bli misfarget. Når stålet sveises eller skjæres, kan det også oppstå uønskede urenheter og kanter. Aquagain anbefaler derfor overflatebehandling som forlenger emnets levetid, og som kan gi en ensartet finish.

Ved spesifisering av overflatebehandling og finish for utstyr og anlegg er det nødvendig å vurdere konsekvensene for:

  • Hygiene
  • Korrosjon
  • Det visuelle og kosmetiske uttrykket
  • Økonomi

Når oppgaven er å levere overflatebehandling for rustfritt stål, står Aquagain klar til å levere viktig kunnskap, solid erfaring og høy kvalitet, samt sikre hensiktsmessig og optimal overflatebehandling for den aktuelle situasjonen.

Kjernekompetanser:

  • Dyppebeising
  • Glassblåsing

Dyppebeising
… er en effektiv, kjemisk overflatebehandling der emnet dyppes i et kar med spesialvæske. Korrekt utført får overflaten en regelmessig, åpen profil uten dype og skarpkantede defekter. Dessuten renses overflaten for en rekke korrosjonsfølsomme overflateinklusjoner. Fordelen ved dyppebeising er at alle overflater blir beiset, f.eks. innsiden av rør og alle hjørner og kanter. Behandlingen har 100 % ensartet virkning på hele emnet. Beising gjenoppbygger den beskyttende overflatehinnen, forutsatt at deler og utstyr får stå innendørs og tørke i 24 timer etter behandling. Beising gir en ensartet flott og holdbar overflate, som minimerer risikoen for senere korrosjonsskader og forlenger levetiden.

Aquagain leverer dyppebeising av emner opptil 7 x 1,5 x 0,8 m og 1000 kg. Større emner spraybeises.

Glasblæsning
… er en effektiv overflatebehandling med glassperler, i motsetning til sandblåsing der det benyttes sandkorn. Glassblåsing er mer skånsomt enn sandblåsing, og sliter derfor ikke så kraftig på materialet. Den skånsomme behandlingen gir en silkematt og sølvaktig overflate som er utrolig flott, og som virker både matt og glinsende. Glassblåsing brukes ofte der det er krav om stor ensartethet i det visuelle og kosmetiske uttrykket, hvor utstyr og deler ofte også påføres et tynt oljelag etter glassblåsingen.

Aquagain leverer overflatebehandlinger i henhold til miljøgodkjente metoder og nødvendige sertifiseringer.

Hos Aquagain møter du fagfolk med viktig kunnskap og solid erfaring med alle former for overflatebehandling. Du møter engasjerte mennesker som forstår dine krav og ønsker. Medarbeiderne kjenner prosessene, forstår målsetningene dine og innfrir forventningene til kvalifisert sparring og overflatebehandlinger som møter alle behov.