Slambehandling i Skanderborg

Etableringen av ny slambehandling på Skanderborg renseanlegg er historien om godt samarbeid og respekt for hverandres fagkunnskaper.

Byggherren har selv koordinert prosjektet, og fra Aquagain er det bare ros å hente for prosjektstyringen og de gode og effektive beslutningene gjennom hele prosjektet.

Prosjektet innebar en forlengelse av den eksisterende bygningen, hvor den begrensede takhøyden viste seg å bli en utfordring; 

Installasjonen av en ny traverskran ble komplisert pga. den trange plassen. I god dialog med Baytech kom vi frem til den mest optimale løsningen.

Aquagains entreprise bestod av demontering av eksisterende utstyr, etablering av midlertidig avvanning, installasjon av to nye dekantere, levering og montering av slampumper med tilhørende rørsystem inkl. diverse ventiler og strømningsmålere, slamsnegle, rejektvannspotter og -rør, buffertank med polymer inkl. rørsystem, teknisk vann til maskiner, traverskran og trapper.