Renovering av forklaretank på Stegholt renseanlegg

I høst renoverte Aquagain forklaretanken på Stegholt renseanlegg som tilhører Arwos i Aabenraa kommune.

Maskinutstyret i tanken er fornyet med et DN 600 innløpsrør og en 11,5 m syrefast gangbro. Den eksisterende slamskrapen er montert på den nye broen.

Stegholt renseanlegg har planer om at forklaretanken på sikt skal tildekkes, og det har Aquagain tatt høyde for i materialvalg og etterbehandling av komponenter.

En tildekking vil gi et mer aggressivt miljø som krever ekstra bestandige materialer.

Derfor er hele gangbroen og platene til midtlageret produsert i syrefast AISI 316 stål. Sleperingsettet er levert med IP 65 plastinnkapsling. Ristene i broen er i glassfiber og midtlageret, girmotoren, følgelageret og felger er levert i epoksylakkert stål.

Materialvalget og etterbehandlingen garanterer renseanlegget en holdbar løsning også etter at tildekkingen er montert.