Aquagainprosjekt får stor oppmerksomhet i Norge

Et ambisiøst prosjekt i Norge skaper oppmerksomhet; Aquagain har hjulpet selskapet MIRA med å etablere nytt kalkbehandlingsanlegg.

Kalkslamanlegget får slam fra både intern produksjon og fra andre renseanlegg.

Når slammet blandes med kalk, skjer det en kjemisk reaksjon og slammet oppnår en temperatur på min. 65 grader, og det stabiliserer og hygieniserer slammet før det benyttes på jordbruksarealer.

Aquagain har levert kalksilo, trakt til eksternt slammottak, sneglesystem, kalkslamblander og el-kabinett til overstående utstyr inkl. styring.

Vi har stått for utvikling av tegninger, montering på stedet, samt koordinering med eksterne leverandører og endelig innkjøring. 

Prosjektet har fått en del oppmerksomhet i Norge.