Stort prosjekt i Norge nærmer seg slutten

Aquagain og våre samarbeidspartnere er i skrivende stund godt i gang med innkjøringen av Monserud Renseanlegg - et stort og nytt renseanlegg på Hønefoss.

I tillegg til en lang rekke store og små prosjekter er dette det andre komplette renseanlegget i Norge vi har vært involvert i.

På Hønefoss forventer man stor befolkningstilvekst på grunn av den nære beliggenheten til Oslo, hvor befolkningstettheten får folk til å søke seg til mindre byer i bekvem avstand til hovedstaden.

Derfor har man valgt å bygge et helt nytt renseanlegg med nyere teknologi og større kapasitet som erstatning for mindre og nedslitte eksisterende anlegg.

Aquagain har hatt et veldig godt samarbeid med både byggherre, rådgivere og andre involverte i prosjektet. Aquagains leveranse har bestått av prosessutstyr, ventiler, rør, pumper, gjennomstrømningsmålere og montering. Byggherren er, med rette, fornøyde med, og stolte av, sitt nye anlegg.