Aquagain ansetter teknisk sjef

Jesper Højer er pr. 3. august 2020 ansatt som teknisk sjef og leder for teknisk design. Jesper er utdannet maskiningeniør med en bachelor i maskinteknikk fra Odense Teknikum januar 2000 og har bakgrunn som maskinarbeider innen næringsmiddel- og farmasøytisk industri fra 1994.

Jesper har gjennom sin karriere jobbet i prosjektavdelinger, utviklingsavdeling og de seneste 13 år som konsulent i forskjellige danske og internasjonale virksomheter med utvikling av maskiner til næringsmiddel- og farmasøytiske industrier samt store konstruksjoner og transportutstyr til energisektoren.

Jespers erfaringer omfatter bl.a. prosjektering av diverse komplekse anlegg og maskiner for både danske og utenlandske kunder. Han har tidligere hatt ansvar for både en dansk og en norsk avdeling og fungert som leder av en avdeling for teknisk design i mange år.

Jesper bor i Kolding og har 5 barn på 8, 10, 12, 16 og 18 år. Fritiden bruker han på jakt og seiling og i yngre år var deltok han aktivt i både regattaer og kappseilinger - nå drømmer han om en jordomseiling.