10 biogassanlegg i Danmark

I samarbeide med en av landets ledende ingeniør- og prosessvirksomheter innen oppgradering av biogassanlegg, har Aquagain nettopp avsluttet arbeidet på enda et anlegg.

Når har vi dermed rundet 10 biogassanlegg fordelt over hele landet og vi er allerede i gang med oppgradering av det neste anlegget.

Oppgradering av biogass er nødvendig for å kunne benytte rågassen i gassnettet; Biogass består typisk av 60-65 % metan og 35-40 % kulldioksid.

Oppgraderingen av råbiogassen er en prosess hvor kulldioksid fjernes via en av flere mulige renseteknikker; Membrananlegg, aminanlegg eller vannskrubberanlegg. Hvilken teknikk som benyttes avhenger av biogassanleggets størrelse og forhold.