Nytt overflatevannverk til Kalundborg Forsyning | Tissø II

Aquagain har levert og installert et komplett vannverk til behandling av overflatevann. Leveransen og installasjonen omfattet alt maskinelt utstyr, diverse prosessanlegg og tilhørende sveisearbeid.

Som de første i verden behandler Kalundborg Forsyning nå overflatevann uten bruk av klor. Det nye vannverket, Tissø II, er et høyteknologisk og innovativt vannverk med fokus på bærekraft, hvor energiforbruk, arbeidsmiljø og hygienekrav står sentralt.

Tissø II har kostet 90 millioner danske kroner og skal transportere 1,6 millioner kubikkmeter vann i året fra Tissø ut til Kalundborgs industrivirksomheter.

Det erstatter Tissø I, som har en kapasitet på én million kubikkmeter i året. Tissø I vil fungere som reserveløsning i de neste tre månedene.

Overgangen fra Tissø I til Tissø II betyr blant annet at svinnet mer enn halveres, at elforbruket reduseres med 33 prosent og at to kjemikalier fases helt ut. Vannet leveres med drikkevannskvalitet, noe som er avgjørende for mellom andre Novozymes, som produserer enzymer til næringsmiddelindustrien.

Kalundborg Forsyning leverer ca. 3,5 millioner kubikkmeter overflatevann i året som erstatter drikkevann, og som dermed er med på å beskytte grunnvannsreservene.

Tissoe 2

 

                                            Se konstruksjonen i bilder