Aquagain ansetter BS

BS er initialene til vår nyeste medarbeider i design- og konstruksjonsavdelingen. Han heter Bartek Sujak og er utdannet produksjonsingeniør fra Erhversakademi Sydvest i 2014.

NewsNyhed

Aquagain styrker organisasjonen i Norge

Det er med stor glede Aquagain ønsker Geir Kvalheim velkommen i virksomheten. Geir er ansatt som Country Manager for det norske markedet fra 1. september 2019.

NewsNyhed

Nytt overflatevannverk til Kalundborg Forsyning | Tissø II

Aquagain har leveret og installeret et komplet vandværk til behandling af overfladevand. Leverancen og installationen har omhandlet alt maskinelt udstyr, diverse procesanlæg samt dertilhørende smedear

NewsNyhed

BIOFOS | Konstruksjon av to nye råtnetanker

Aquagain har deltatt i konstruksjonen av to nye råtnetanker hos Biofos (Lynetten i København) som er Danmarks største renseanlegg.

NewsNyhed

Norge | Nytt avløpsrenseanlegg til Stjørdal Kommune

Aquagain har levert et komplett nytt avløpsrenseanlegg (SARA) til Stjørdal Kommune.

NewsNyhed

Ny avdeling og ny avdelingssjef – Aquagain har etablert seg i Norge på permanent basis

I tråd med Aquagains strategiske vekstplan for det norske markedet, har vi nå åpnet en permanent avdeling i Oslo. Lars Buer, som ble ansatt som avdelingssjef fra 1. mai 2016, vil stå for den daglige l

NewsNyhed

STFs årsmøte 2016 – 10. juni på Hedensted renseanlegg

Vi stiller som vanlig ut på årsmøtet fredag 10. juni, denne gang hos Hedensted Spildevand, Ørumvej 48, 8721 Daugaard. I år blir det igjen pannekaker på alle, så kom og ta en prat med salgs- og prosje

NewsNyhed

Ny vannstråleskjæremaskin

Aquagain får levert og installert en ny vannstråleskjæremaskin 1. juli 2016. Det betyr at vi får mer fleksibilitet i forhold til våre egne prosjekter, og at vi i fremtiden også kan tilby skjæring til

NewsNyhed

Aquagain har blitt medlem av bransjeforeningen Dansk Miljøteknologi

Med dette medlemskapet føler vi oss godt informert og svært sterkt representert når det gjelder politisk dagsorden osv. Samtidig håper vi på et solid nettverk med mulighet for kvalifisert sparring.

NewsNyhed

Innvielse av Frederikssund renseanlegg etter modernisering

Aquagain har levert sveise- og maskinarbeid til Frederikssund renseanlegg, der vi tok del i installasjonen av et nytt kompaktanlegg med prosess- og ARP-tanker (Aktiv returslamprosess).

NewsNyhed

Aquagain-løpet i Brørup 2016

Den 4. september 2016 kl. 10.00 starter Aquagain-løpet for hele familien. Møt opp på firmaadressen vår, Vælding Bjergvej 4 – 6650 Brørup, og ta med familie og venner. Løpet inneholder løpe- og gangutf

NewsNyhed

Sommerferie 2016

I uke 29, 30 og 31 kjører vi med nedsatt bemanning både på fabrikken, hovedkontoret og det norske salgskontoret. Vi gjennomfører alle avtalte oppgaver som planlagt, og serviceordningen med 24-timers n

NewsNyhed

Vi stiller ut på Spillvannstreffet 2016 den 7. september

Spildevandsforeningen Øst arrangerer nok en gang det tradisjonelle "Spillvannstreffet". I år går utstillingen av stabelen på Helsinge Renseanlæg, Skovgårdsvej 1, 3200 Helsinge.

NewsNyhed

VandTek | 20.–22. september 2016

Vi er med når hele vann- og avløpsbransjen møtes på VandTek16

NewsNyhed

Norge | Nytt slamavvanningsanlegg til Ramsflog renseanlegg i Notodden Kommune

Enda et solid kvalitetsprosjekt i Norge. Aquagain har akkurat avsluttet arbeidet i forbindelse med en oppgradering av slamavvanningsanlegget på Ramsflog renseanlegg.

NewsNyhed

Elementstativer til veitransport av betongelementer | anlegg

Aquagain har igjen levert en serie elementstativer for transport av betongelementer til byggesektoren. Elementstativene er utformet i samarbeid med den enkelte kunde i henhold til deres behov. Emnene

NewsNyhed

Oppgradering av fire etterklaringstanker | Fredericia Spildevand og Energi A/S

Aquagain har akkurat ferdigstilt installasjonen av nye dobbelt-motoriserte broer med bunn- og overflateskraper samt tilhørende motoriserte rennekoster. Vi har i tillegg levert og installert nye vipper

NewsNyhed

Aquagain har bidratt til fremtidens renseanlegg på det energiproduserende Egå anlegget som drives av Aarhus Vand A/S

Aquagain deltok nylig i ombyggingen av Egå renseanlegg. Formålet med ombyggingen er å gjøre renseanlegget selvforsynt med energi og i tillegg levere grønn energi til beboerne i Aarhus i form av fjernv

NewsNyhed

Asia | Aquagain har mottatt nye bestillinger fra Vietnam

For litt over to år siden leverte Aquagain sin største enkeltordre til en ny kunde i Vietnam. Kunden, som er en stor, profesjonell aktør på det vietnamesiske markedet for utstyr og anlegg til rensing

NewsNyhed

”State of the art” deksler | Kvæsthusmolen, København

Aquagain har designet, konstruert, montert og installert ti rustfrie deksler til Kvæsthusprosjektet i København. Dekslene ble spesielt utformet til dette prestisjeprosjektet i samarbeid med kunden og

NewsNyhed

Ny stålsatt prosjektleder

Annitta Olsen er ansatt som prosjektleder primo 2016. Hun kommer med solid ballast, bl.a. med bakgrunn som utdannet maskinarbeider og deretter maskintekniker med henholdsvis driftsteknikk og konstruks

NewsNyhed

Slamkjøler – transportør

Aquagain har deltatt i utviklingen av en båndtransportør for kjøling av slam. Ordren er gjennomført for en av verdens ledende utviklere av systemer for prosesshåndtering av slam. I tillegg til utvikl

NewsNyhed

Horslunde renseanlegg – utbygging

Aquagain har deltatt i utbyggingen av Horslunde renseanlegg (2. etappe) for Lolland Forsyning A/S. Sveisekontrakten har bl.a. omfattet en prosesstank, en etterklaringstank og diverse brønner og byggve

NewsNyhed

Engmosen renseanlegg – renovering

Aquagain har deltatt i renoveringen av Engmosen renseanlegg for Guldborgsund Forsyning A/S i samarbeid med en dansk entreprenør. Hensikten med renoveringen er å forlenge renseanleggets levetid, forbe

NewsNyhed

  1 2 3