Aquagain styrker organisasjonen i Norge

Det er med stor glede Aquagain ønsker Geir Kvalheim velkommen i virksomheten. Geir er ansatt som Country Manager for det norske markedet fra 1. september 2019.

NewsNyhed

Nytt overflatevannverk til Kalundborg Forsyning | Tissø II

Aquagain har leveret og installeret et komplet vandværk til behandling af overfladevand. Leverancen og installationen har omhandlet alt maskinelt udstyr, diverse procesanlæg samt dertilhørende smedearbejde.

NewsNyhed

BIOFOS | Konstruksjon av to nye råtnetanker

Aquagain har deltatt i konstruksjonen av to nye råtnetanker hos Biofos (Lynetten i København) som er Danmarks største renseanlegg.

NewsNyhed

Norge | Nytt avløpsrenseanlegg til Stjørdal Kommune

Aquagain har afleveret et komplet nyt afløbsrenseanlæg (SARA) til Stjørdal Kommune i Norge.

NewsNyhed

Ny avdeling og ny avdelingssjef – Aquagain har etablert seg i Norge på permanent basis

I forlængelse til Aquagains strategiske planer i forbindelse til det norske marked, er der nu etableret en permanent afdeling i Oslo. Den daglige ledelse af afdelingen vil blive varetaget af Lars Buer

NewsNyhed

STFs årsmøte 2016 – 10. juni på Hedensted renseanlegg

Vi udstiller som sædvanligt på årsmødet, fredag d. 10. juni, denne gang ved hos Hedensted Spildevand, Ørumvej 48, 8721 Daugaard.

NewsNyhed

Ny vannstråleskjæremaskin

Aquagain får leveret og installeret en ny vandstråleskæremaskine d. 1. juli 2016. Det betyder, at vores fleksibilitet ift. vores projekter øges, hvortil vi også fremadrettet vil kunne tilbyde skæring til kunder som måtte have sådanne behovs.

NewsNyhed

Aquagain har blitt medlem av bransjeforeningen Dansk Miljøteknologi

Med dette medlemskab føler vi os godt informeret og vi føler os meget stærkt repræsenteret i forhold til de politiske dagsordner osv. Samtidigt håber vi på et solidt netværk med muligheder for kvalificeret sparring.

NewsNyhed

Innvielse av Frederikssund renseanlegg etter modernisering

Aquagain har forestået smede- og maskinentreprisen på Frederikssund renseanlæg, hvor der er installeret nyt kompaktanlæg med proces- og ARP tanke (Aktiv Returslam Proces).

NewsNyhed

Aquagain-løpet i Brørup 2016

Den 4. september 2016 kl. 10:00 starter løbet for hele familien. Mød op på virksomhedens adresse, Vælding Bjergvej 4 – 6650 Brørup, ta familie og venner med, da der er løbe- og gå udfordringer der matcher alles behov og formåen.

NewsNyhed

Sommerferie 2016

I ugerne 29, 30 og 31 køre vi med nedsat styrke, både på vores fabrik, hovedkontoret og på det norske salgskontor. Allerede planlagte opgaver gennemføres som aftalt, og vores 24 timers serviceordning er åben gennem hele sommeren ved akutte behov, assistancer samt reparationer mv.

NewsNyhed

Vi stiller ut på Spillvannstreffet 2016 den 7. september

Spildevandsforeningen Øst, afholder igen det traditionelle ”Spildevandstræf”. I år afholdes udstillingen på Helsinge Renseanlæg, Skovgårdsvej 1, 3200 Helsinge.

NewsNyhed

VandTek | 20.–22. september 2016

Vi er med, når hele vand- og afløbsbranchen mødes på VandTek16 Kom og mød os på stand-nr.: V 1028

NewsNyhed

Norge | Nytt slamavvanningsanlegg til Ramsflog renseanlegg i Notodden Kommune

Endnu et stærkt projekt i Norge af høj kvalitet. Aquagain har netop afsluttet arbejderne i forbindelse med en opgradering af slamafvandingsanlægget på Ramsflog renseanlæg.

NewsNyhed

Elementstativer til veitransport av betongelementer | anlegg

Aquagain har atter leveret en serie af elementslæder for transport af betonelementer til byggesektoren. Elementslæderne er designet i samarbejde med den enkelte kunde og dennes ønsker hertil. Derudover er emnerne fremstillet i en høj ensartet kvalitet og selvfølgeligt leveret til tiden.

NewsNyhed

Oppgradering av fire etterklaringstanker | Fredericia Spildevand og Energi A/S

Aquagain har netop færdiggjort installationen af nye dobbelt-motoriserede broer med bund- og overfladeskraber samt dertilhørende motoriseret rendekoste. Derudover er der også leveret og installeret nye vippekippe, brønde, dæksler samt diverse overdækninger mv.

NewsNyhed

Aquagain har bidratt til fremtidens renseanlegg på det energiproduserende Egå anlegget som drives av Aarhus Vand A/S

Aquagain har deltaget ved ombygningen af Egaa renseanlæg, til at blive både selvforsynende med energi og derudover levere grøn energi til aarhusianerne i form af fjernvarme og strøm.

NewsNyhed

Asia | Aquagain har mottatt nye bestillinger fra Vietnam

For godt to år siden leverede Aquagain sin største enkeltordre til en ny kunde i Vietnam. Kunden som er en væsentlig og professionel aktør på det vietnamesiske marked for udstyr- og anlæg til rensning af spildevand, har netop igen valgt Aquagain som leverandør

NewsNyhed

”State of the art” deksler | Kvæsthusmolen, København

Aquagain har designet, konstrueret, monteret og installeret 10 rustfrie dæksler til Kvæsthusprojektet i København.

NewsNyhed

Ny stålsatt prosjektleder

Annitta Olsen er ansat som projektleder primo 2016. Hun kommer med en solid ballast, bl.a. med en baggrund som uddannet maskinarbejder og derefter maskintekniker med speciale i hhv. driftsteknik og konstruktion.

NewsNyhed

Slamkjøler – transportør

Aquagain har deltaget i udviklingen af en båndtransportør for køling af slam. Ordren er gennemført for en af vendens førende udviklere af systemer for proceshåndtering af slam.

NewsNyhed

Horslunde renseanlegg – utbygging

Aquagain har deltaget i udbygningen af Horslunde renseanlæg (etape 2) for Lolland Forsyning A/S. Smedeentreprisen har bl.a. indeholdt procestank, efterklaringstank samt diverse brønde samt bygværker mv.

NewsNyhed

Engmosen renseanlegg – renovering

Aquagain har deltaget i renoveringen af Engmosen renseanlæg for Guldborgsund Forsyning A/S i samarbejde med dansk entreprenør.

NewsNyhed

Skagen renseanlegg – luftingskontrakt

Aquagain har installeret komplet ny beluftning på Skagen renseanlæg for Frederikshavn Forsyning A/S.

NewsNyhed

  1 2