Montering og installasjon

Når oppgaven er montering og installasjon av maskinutstyr og komplette anlegg, står Aquagain klar med viktig kunnskap, solid erfaring og en sterk innsats.

Kjernekompetanser:

Montering og installasjon av …

  • Anleggsutstyr til avløpsvannanlegg
  • Maskiner og utstyr til kraftvarmeverk
  • Komplette vannverk
  • Maskiner og utstyr til byggebransjen
  • Industrianlegg/spesialoppgaver
  • Komplette biogassanlegg
  • Røranlegg

Kundene er kommunale og industrielle virksomheter i inn- og utland som har høye krav til kvalitet, leveringssikkerhet, dokumentasjon og service.

Aquagain påtar seg gjerne ansvaret for hele entreprenøravtalen gjennom å forme ekspertkonsortier med anerkjente samarbeidspartnere innenfor fagområdene som inngår i prosjektet.

Aquagain has opparbeidet seg solid erfaring og kunnskap siden 1956, noe som gjør oss til en samarbeidspartner du kan stole på.