Drikkevann og vannverk

Når oppgaven er drikkevann og vannverk, står Aquagain klar til å levere viktig kunnskap og solid erfaring med prosjektering av nye vannverk, og med utbygging eller modernisering av eksisterende vannverk.

Ved svært store og komplekse anleggsløsninger danner Aquagain ofte prosjektrelaterte konsortier sammen med anerkjente samarbeidspartnere.

Kjernekompetanser:

  • Viktig kunnskap og solid erfaring
  • Samarbeid med nødvendige instanser
  • Prosjektering, design og konstruksjon
  • Produksjon
  • Montering og installasjon
  • Service og vedlikehold

Løsningene omfatter alle aspekter fra rådgivning, design, konstruksjon, produksjon, levering og montasje samt en selvstendig ekspertavdeling som tar hånd om etterfølgende service og vedlikehold. 

Les mer om: