Biogassanlegg og grønn energi

Når oppgaven er håndtering av biogass, står Aquagain klar med viktig kunnskap og solid erfaring med fremstilling, montering og service av effektive og miljøriktige biogassanlegg som omdanner husdyrgjødsel og organisk industriavfall til biogass og miljøvennlig energi.

Ved svært store og komplekse anleggsløsninger danner Aquagain ofte prosjektrelaterte konsortier sammen med anerkjente samarbeidspartnere.
 
Kjernekompetanser:

  • Fellesanlegg
  • Gårdsanlegg
  • Industrianlegg

Løsningene omfatter alle aspekter fra rådgivning, design, konstruksjon, produksjon, levering og montasje samt en selvstendig ekspertavdeling som tar hånd om etterfølgende service og vedlikehold. 

Aquagain er medlem av den danske Bransjeforeningen for Biogass, www.biogasbranchen.dk, som bl.a. har som mål å fremme produksjon og bruk av biogass på et økonomisk sunt og bærekraftig grunnlag samt å styrke den politiske prioritering av dette.

Les mer om: