Avløpsvann og slam (renseanlegg)

Når oppgaven er håndtering av avløpsvann og slam, står Aquagain klar med viktig kunnskap og solid erfaring med design og konstruksjon, fremstilling og montering samt service av effektive og miljøriktige anlegg.

Kjernekompetanser:

  • Rensing av avløpsvann
  • Slambehandling

Kundene er kommunale og industrielle virksomheter i inn- og utland som har høye krav til kvalitet, leveringssikkerhet, dokumentasjon og service.

Over tusen leverte anlegg og opparbeidet kunnskap siden 1956 gjør Aquagain til en samarbeidspartner du kan stole på.
Aquagain påtar seg gjerne ansvaret for hele entreprenøravtalen gjennom å forme ekspertkonsortier med anerkjente samarbeidspartnere innenfor fagområdene som inngår i prosjektet.

Les mer om: