Biogas anlæg & grøn energi

Når opgaven er håndtering af biogas, er Aquagain klar til at levere vigtig og solid erfaring med fremstilling, montering og servicering af effektive og miljørigtige biogasanlæg til omdannelse af husdyrgødning og organisk industriaffald til biogas og miljøvenlig energi.

Aquagain indgår ofte i projektrelaterede ekspertkonsortier med anerkendte samarbejdspartnere ved meget store og komplekse anlægsløsninger.
 
Kernekompetencer:

  • Fællesanlæg
  • Gårdanlæg
  • Industrianlæg

 

Løsningerne omfatter alle aspekter fra rådgivning, design, konstruktion, produktion, levering og montage med en selvstændig ekspertafdeling til efterfølgende service og vedligeholdelse. 

Aquagain er medlem af ”Brancheforeningen for Biogas”,
www.biogasbranchen.dk, som bl.a. har til formål, at fremme produktion og anvendelse af biogas på et økonomisk sundt og bæredygtigt grundlag samt styrke den politiske prioritering af dette.

Læs mere om: