Service

Når oppgaven er å levere service av avløpsrenseanlegg og industrielle anlegg, står Aquagain klar med et team av spesialister som fokuserer på gode løsninger, enten det gjelder akutte situasjoner, utfordringer i det daglige eller langsiktige hensyn.

Kjernekompetanser:

 • Høy servicekvalitet
 • Profesjonell utførelse av vedlikehold
 • Raskt og effektivt reparasjonsarbeid
 • Akutt assistanse
 • Forebyggende service
 • Anleggsoppbygging og sveisearbeid på biogassanlegg
 • Anleggsoppbygging og sveisearbeid på meierier og slakterier

Aquagains serviceteam er samlet i en selvstendig avdeling. Hos Aquagain Service møter du fagfolk med viktig kunnskap og solid erfaring. Du møter engasjerte mennesker som forstår dine krav og ønsker. Medarbeiderne kjenner prosessene, forstår målsetningene dine og innfrir forventningene til service av avløpsrenseanlegg og industrielle anlegg.

Unikt servicekonsept
Aquagain Service leverer et unikt servicekonsept som sikrer effektiv og landsdekkende service for avløpsrenseanlegg og industrielle anlegg.  Servicetilbudet omfatter hele anlegget eller avtalte enheter, som f.eks.:

 • Forbehandlingsdelen
 • Sandfang/fettskrapersystem
 • Prosesstanker
 • Etterklaringstanker
 • Slamavvanning
 • Transportsystemer
 • Interne og eksterne pumpestasjoner
 • Hele anlegget
 • Service på meierier og slakterier
 • Service på biogassanlegg

Få et uforpliktende forslag til serviceavtale       
Aquagain Service leverer et uforpliktende forslag til en plan og et samarbeid som sikrer kvalifisert service av avløpsrenseanlegg og industrielle anlegg. Samtidig får du ekspertanbefalinger som kan iverksettes på kort eller lenger sikt, for å sikre kvaliteten og driften av det aktuelle avløpsrenseanlegget eller industrielle anlegget.

 

Kontakt:

Serviceleder Rune Christiansen

Mobil: +45 2323 3368

E-post: rc@aquagain-service.dk

 

Servicetekniker Kurt L. Pedersen

Mobil: +45 2325 3343

E-post: klp@aquagain-service.dk

 

Servicetekniker Dennis Andersen

Mobil: +45 4099 5536

E-post: da@aquagain-service.dk